علی اکبر پورفتح الله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به افتتاح باشگاه گروه خونی O در سازمان انتقال خون، گفت: افراد صاحب گروه خونی O می‌توانند به عنوان دهندگان عمومی عمل کنند و در مواقع بحرانی مثل تصادفات جاده‌ای و غیره از گروه خونی آن‌ها استفاده کرد. وی افزود: ما سالانه بیش از
۲۰ هزار کشته تصادف جاده‌ای داریم و اگر بتوانیم گروه خونی O را در جایگاه‌های حادثه‌خیز ذخیره کنیم، می‌توان از تعداد کشته‌ها کم کرد. وی، دو تا سه درصد جامعه را صاحب گروه خونی O منفی اعلام کرد و گفت: باید افرادی که با گروه خونی O‌ منفی شناخته می‌شوند را ساماندهی کنیم و اهدای خون را به سمت آن‌ها ببریم. به گزارش خبرگزاری‌ها، سال گذشته هفت برابر مصرف روزانه ذخیره خونی داشتیم و به گروه‌های خونی توجهی نمی‌کردیم، اما از سال آینده بحث پایش گروه‌های خونی با توجه به نوع گروه‌ها انجام می‌شود.